Pravidla kulečníku

Základní rozestavení

Rozestavení koulí - 8ball

Koule se rozestaví tak, že černá je uprostřed trojuhelníku. Ve spodní řadě se na jedné straně umístí půlka, na druhé celá barva. Koule na vrcholu trojuhelníku je umístěna na bodu vyznačeném na stole. Rozmístění ostatních koulí je náhodné.

Výběr barvy

Hráč po rozstřelu, spadneli mu jakákoliv koule do díry, získává právo výběru barvy. Koule spadlé do kapsy přímo z rozstřelu neurčují barvu. Zahraje-li hráč kouli faulem, výběr je neplatný a právo výběru přechází na soupeře. Vybraná barva je ta, kterou hráč nahlásí do kapsy a zahraje ji.

Průběh hry

Korektní strk je takový, kdy bílá koule nejdříve zasáhne kouli hráčovy barvy, zároveň musí jakákoliv koule dojít na mantinel nebo do kapsy. Nedojde-li koule na mantinel, dochází k faulu. Faulem není shození soupeřovy koule do kapsy. Hráč musí po celou dobu hry hlásit, kam následující kouli zahraje.

Cíl hry

Cílem hry je umístit všechny koule dané barvy (půlky nebo celé) do kapes korektními strky a zakončit hru umístěním černé koule. Při ukončení hry může kromě černé koule spadnout do kapsy i koule soupeře, pokud to hráč předem nahlásí. Pokud při zahrání černé koule spadne do kapsy i bílá koule, hráč prohrál.

Fauly

 1. Nedojde-li žádná koule po karambolu na mantinel nebo do kapsy
 2. Zasáhne-li bílá koule nejdřív kouli soupeře
 3. Zahraje-li hráč nejprve mantinel a poté svou barvu a žádná koule přesto nedojde po karambolu na mantinel nebo do kapsy.
 4. Dotkne-li se hráč při strku tágem nebo rukou jakékoliv koule na stole
 5. Vypadne-li bílá koule ze stolu
 6. Vypadne-li koule soupeře, dává se do kapsy
 7. Vypadne-li koule hráče, dává se koule na bod
 8. Spadne-li bílá koule do kapsy
Po faulu umístí soupeř bílou kouli na libovolné místo a pokračuje ve hře.

Základní rozestavení

Rozestavení koulí - 9ball

Koule se rozestaví do kosočtverce následujícím způsobem: na vrcholu kosočtverce je koule č. 1, umístěna na bodu vyznačeném na stole, koule č. 9 je umístěna uprostřed. Ostatní koule jsou umístěny libovolně.

Tempo - určení zahájení hry

Hráči postaví koule do rozstřelového pole a zahrají současně strk o zadní mantinel. Hráč, jehož koule se dostane blíž k přednímu mantinelu, má právo rozhodnout o zahájení hry. Hráč ztrácí právo na rozhodnoutí pokud se koule dostane na polovinu soupeře, dotkne se bočního mantinelu nebo spadne do díry.

Cíl a průběh hry

Cílem hry je umísit kouli číslo 9 do kapsy korektním strkem. Korektní strk je takový, kdy bílá koule nejprve zasáhne kouli s nejnižším číslem na stole. Tedy při rozstřelu je nutné trefit číslo jedna. K vítězství tedy není nutné umístit všechny koule do kapsy. Např. pokud po trefení nejnižší koule na stole spadne koule č. 9 do kapsy, hráč vyhrál a hra končí. Nezáleží, kolik koulí jaký hráč potopí, ale pouze to, kdo umístí kouli č. 9 do kapsy. Na rozdíl od 8-ball se hrané koule ani kapsy nehlásí.

Fauly

 1. Zasáhne-li bílá koule nejprve kouli s jiným než nejnižším číslem na stole
 2. Nedojde-li žádná koule po karambolu na mantinel nebo do kapsy.
 3. Zahraje-li hráč nejprve mantinel a potom správnou kouli a žádná koule na stole nedojde do kapsy nebo na mantinel.
 4. Dotkne-li se hráč při strku tágem nebo rukou jakékoli koule na stole
 5. Vypadne-li koule ze stolu (koule se dává do kapsy - kromě bílé)
 6. Spadne-li bílá koule do kapsy

Po faulu hraje soupeř. Umístí bílou kouli na libovolné místo na stole a pokračuje ve hře.

Rozestavení koulí - karambol

Základní rozestavení

Pro základní rozestavení koulí v karambolu se umístí červená koule na horní tečku, žlutá koule na dolní tečku a bílá koule na jednu ze startovních teček, vlevo nebo vpravo od žluté koule, podle rozhodnutí hráče. Karambol má několik disciplín, které se od sebe trochu odlišují. Nejznámější je Trojmantinelová hra (tzv. trojband).

Cíl a průběh hry

Cílem hry je zahrát stanovený počet karambolů, nebo získat co nejvíce karambolů v předem určeném počtu náběhů.

Karambol nastává pokud koule č.1 narazí do koule č. 2 a č. 3, koule se zastaví a během této doby nenastane žádný faul. Karambol má hodnotu jednoho bodu. Hráč, který začíná hraje s bílou koulí. Soupeř s koulí žlutou. Počáteční karambol musí být proveden tak, aby byla zasažena nejprve červená koule a pak teprve koule žlutá. Další následující karamboly mohou zasáhnout obě koule v libovolném pořadí.

Jednomantinelová hra (jednoband)

Přij jednomantinelové hře se musí hráčova koule dotknout nejméně jednoho mantinelu před dokončením karambolu, tedy před zásahem koule č. 3. Je lhostejné, zda je tato podmínka splněna před dotykem s koulí č. 2, nebo po něm. Při vyhození koule ze stolu se koule upraví do počátečního rozestavení.

Trojmantinelová hra (trojband)

Při trojmantinelové hře se hráčova koule musí dotknout nejméně třikrát jednoho či více mantinelů před dokončením karambolu. Je lhostejné, jestli je tato podmínka splněna před dotykem s koulí č. 2, nebo po něm. Při zahájení zápasu je rozmístění stejné jako u ostatních disciplín karambolu. Po vyhození koule ze stolu se rozmisťují koule za sebou na podélnou osu kulečníkového stolu. Červená koule na horní tečku. Soupeřova koule na střední tečku. Hráčova koule na spodní tečku. Na tyto pozice se staví pouze koule, které byly vyhozené, ostatní zůstávají na svých pozicích na stolech. Pokud je tečka, na kterou se má vyhozená koule umístit, zakrytá vyhozená koule se umístí na tečku patřící kouli, která tečku zakrývá.

Fauly

 1. Hráč neuspěje v provedení karambolu.
 2. Vyhodí-li hráč kouli z hrací plochy.
 3. Hraje-li hráč, aniž se koule zastavily.
 4. Hráč se dotkne koule rukou, či oděvem, ...
 5. Hraje-li hráč jinou částí než kůžičkou tága
 6. Zahrál-li hráč tzv. postrk - tágo je stále v dotyku s koulí, když koule naráží do další koule či mantinelu.
 7. Když je přímo zasažena koule dotýkající se hrací koule.
 8. Nemá-li hráč alespoň jednu nohu na zemi.
 9. Když hráč vyznačí na stole místa předpokládaného odrazu nebo běhu koule
 10. Hraje-li hráč cizí koulí.

Rozestavení koulí - snooker

Základní rozestavení

Ve snookeru se používá 22 koulí. Jedna bílá - hrací koule (cue ball). Patnáct červených a šest barevných koulí. Tyto koule jsou označovány jako koule hrané (object ball). Základní rozestavení je následující.

 • Bílá koule se umístí libovolně do prostoru ve tvaru "D", vyznačeného na stole.
 • Červené koule jsou seskupeny do trojúhelníku. Vrchní koule leží na dlouhé ose stolu za tzv. pyramidovým bodem, těsně za růžovou koulí tak, že se jí nedotýká.
 • Žlutá koule je nastavena do pravého rohu "D".
 • Zelená koule je nastavena do levého roku "D".
 • Hnědá koule je nastavena na "středový bod rozstřelové čáry"
 • Modrá koule je nastavena na "středový bod"
 • Růžová koule je nastavena na "pyramidový bod"
 • Černá koule ja nastavena na "bod"

Bodová hodnota koulí

 • Červená koule - 1 bod
 • Žlutá koule - 2 body
 • Zelená koule - 3 body
 • Hnědá koule - 4 body
 • Modrá koule - 5 bodů
 • Růžová koule - 6 bodů
 • Černá koule - 7 bodů

Cíl a průběh hry

Cílem hry je nasbírat co nejvíce bodů. Zápasy jsou děleny na sety, jednotlivé sety na framy.
Hráč musí korektním strkem bez faulu potopit kouli na řadě do kapsy. Hráči musí hlásit, jaké koule budou hrát. Dokud jsou na stole červené koule hraje se vždy nejprve červená koule a následně libovolná barevná koule. Ta se připotopení vrací na stůl, na svoji výchozí pozici. Po potopení všech červených koulí je pořadí koulí dáno jejich bodovou hodnotou a už se na stůl nevrací. Hrají se v pořadí: žlutá - zelená - hnědá - modrá - růžová - černá. Hráč pokračuje ve hře, v tzv. náběhu, dokud potápí koule, nebo se nedopustí faulu.

Fauly

Fauly ve snookeru jsou trestány čtyřmi body nebo více, podle bodů koule na řadě. Trestné body se přidávají ke skóre soupeře.

 1. Bílá koule se nedotkne žádné koule
 2. Nezasáhne-li se jako první koule na řadě
 3. Koule, která není na řadě, spadne do kapsy
 4. Špatný strk (tlačený, jinou částí tága, ...)
 5. Vyskočení koule ze stolu
 6. Ani jedna noha se nedotýká podlahy
Po faulu soupeř rozhodne, jestli bude hrát, nebo jestli nechá pokračovat prvního hráče. Bílá koule zůstává na pozici.

Rozestavení koulí - ruská pyramida

Základní rozestavení

Ruská pyramida se hraje se 16 koulemi. 15 koulí je rozestaveno do trojúhelníku, jehož přední koule je umístěna na zádní bod, vyznačený na stole. Hrací kouli (cue ball) je při rozstřelu možno umístit kamkoliv před home line - pomyslnou čáru protínající přední bod.

Cíl a průběh hry

Cílem hry je jako první potopit osm koulí do kapsy. Každá koule může být hrací nebo hraná. Tedy lze hrát jakoukoliv koulí do ostatních. Hráč není povinen hlásit kam bude hrát. Všechny koule v kapsách zahrané korektním strkem bez faulu se počítají. Během strku musí mít hráč alespoň jednu nohu na zemi. Pokud vyskočí ze stolu jiná koule než hrací, nejedná se o faul a koule se vrací bez postihu na stůl, a to na zadní bod. Pokud je bod obsazen, umístí se další koule za něj, směrem k zadnímu mantinelu. Pokud už jsou všechny pozice obsazeny, koule se vracejí na středový bod.

Soupeř se dostává do hry, pokud se hráči nepodařilo utopit žádnou kouli korektním strkem bez faulu. Po faulu si soupeř může vybrat, zda bude hrát, nebo přenechá hru prvnímu hráči.

Winnings back

Takzvaný winnings back je pasivní strk, kdy hráč nemá v úmyslu potopit žádnou kouli do kapsy. Bude tedy následovat hra soupeře, ale nejedná se o faul. Takový strk je korektní, pokud

 1. alespoň jedna koule přejede středovou čáru a dotkne se protilehlého krátkého mantinelu nebo koule stojící těsně u mantinelu, nebo pošle jinou kouli na mantinel.
 2. středovou čáru přejely alespoň dvě koule (hrací a hraná)
 3. se koule odrazí od dvou mantinelů, nebo po prvním odrazu nasměruje na druhý mantinel jinou kouli

Fauly

 1. Cue ball (hrací koule) se nedotkla žádné hrané koule
 2. Cue ball vyskočila ze stolu
 3. Další strk je zahrán před zastavením všech koulí na stole
 4. Nekorektní odehrání cue ball
 5. Jestliže se hráč během strku nedotýkal alespoň jednou nohou země
 6. Použití postrku nebo tlačeného strku
 7. Nesprávné zahrání winnings back.
 8. Nesprávně zahraný rozstřel

Je-li při jednom strku zahráno více faulů, počítají se jako jeden. Koule utopené s faulem se nezapočítávají a jsou vráceny na stůl podle pravidel.

Kontakt

Antonín Kacbal - Kulečníkový servis

Adresa: Antonín Kacbal - kulečníkový servis
Rezlerova 284, 10900 Praha 10
IČ: 86575911

Tel.: +420 604 206 505

E-mail: kacbal@kulecniky-servis.cz